Публична покана, с предмет „Доставка на зимни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция „Технически операции“ 07.12.2015г.

Публична покана
Публична покана ID9048664
Документация за участие – в PDF формат
Приложения № 1 и № 2 – в Word формат
Приложения № 3 и № 4 - в PDF формат и Приложения № 3 и № 4 в Word

Приложение № 5 - в PDF формат

Разяснение от 14.12.2015г. 

Протокол-оценка на оферти „Доставка на зимни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция „Технически операции", публикуван на 17.12.2015 г.

Договор № 36 – 124/18.12.2015 г. „ Доставка на зимни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция „Технически операции“ и приложенията към него, публикуван на 11.01.2016 г.
Приложение № 1 – публикувано в раздел ІІ на  документацията за участие
Приложение № 2
Приложение № 3

Информация за плащане по договори РД–36–124/18.12.2015 г от месец декември 2015

Информация за приключване на договор „Доставка на зимни автомобилни гуми за служебните автомобили на Държавна агенция „Технически операции“, публикувана на 15.02.2016 г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор РД 36-124/18.12.2015 г., публикувано на 18.04.2016 г


Печат