Финансови отчети по политики и програми за 2023 г.

1-во тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.03.2023 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2023 г.

 

2-ро тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.06.2023 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2023 г.

 

3-то тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.09.2023 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.09.2023 г.

 

4-то тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.12.2023 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.12.2023 г.


Печат