Финансови отчети по политики и програми 2017

I-во тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.03.2017 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.03.2017 г.

 

II-во тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.06.2017 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.06.2017 г.

 

III-то тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 30.09.2017 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.09.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 30.09.2017 г.

 

IV-то тримесечие

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на ДАТО към 31.12.2017 г.

Отчет на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.12.2017 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на ДАТО към 31.12.2017 г.


Печат