Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2017г.

 

Месец Януари 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2017 г.

 

Месец Февруари

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2017 г.

 

Месец Март

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

 

Месец Април

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2017 г.

 

Месец Май

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2017 г.

 

Месец Юни

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

 

Месец Юли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2017 г.

 

Месец Август

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.08.2017 г.

 

Месец Септември

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

 

Месец Октомври

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.10.2017 г.

 

Месец Ноември

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.11.2017 г.

Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2017г.

Месец Декември

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.


Печат