Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС

 

 

Конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

 

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

 

 

Обявление за конкурс за младши експерт в ДУС в Държавна агенция "Технически операции"

19.11.2021 г.

 

Обявление за конкурс за старши експерт в ДПНО в Държавна агенция "Технически операции"

21.01.2022 г.

 

Обявление за конкурс за главен експерт в ДУС в Държавна агенция "Технически операции"

24.01.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Печат