Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2019г.

 

Месец януари

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2019 г.

 

Месец февруари

 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2019 г.

 

Месец март

 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2019 г.

 

Месец април


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2019 г.

 

Месец май


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2019 г.

 

Месец юни


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2019 г.

 

Месец юли


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2019 г.

 

Месец август


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.08.2019 г.

 

Месец септември


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2019 г.

 

Месец октомври


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.10.2019 г.

 

Месец ноември


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.11.2019 г.

 

Месец декември


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2019 г.

 


Печат