Бюджет

 

Бюджет на ДАТО за 2021 г.

Бюджет на ДАТО за 2021 г. актуализарана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 в програмен формат на ДАТО на ДАТО

 

Бюджет на ДАТО за 2020 г.

Бюджет на ДАТО за 2020 г. актуализарана бюджетна прогноза за 2021 и 2020 в програмен формат на ДАТО на ДАТО

Проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г. и 2023 г. в програмен формат на Държавна агенция "Технически операции"

 

 

Критерии за приоритизиране, подбор и оценка на инвестиционните проекти на ДАТО

 


Печат