Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2016г.

 

Месец Януари 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2016 г. 

  

Месец Февруари

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 29.02.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 29.02.2016 г.

 

Месец Март

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2016 г.

 

Месец Април

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към 30.04.2016 г.

 

Месец Май

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2016 г.

 

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2016 г.

 

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към 31.05.2016 г.

 
Месец Юни
 

 

Месец Юли
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към 31.07.2016 г.

 

Месец Август
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.08.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към 31.08.2016 г.

 

Месец Септември
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.09.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към 31.09.2016 г.

 

Месец октомври
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.10.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към 31.10.2016 г.

 

 

Месец ноември
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.11.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към 30.11.2016 г.

 

Месец декември
 
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд към 31.12.2016 г.


Печат