Ежемесечни отчети за касовото изпълнение за 2021 г.

 

Месец януари

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2021 г.

 

Месец февруари

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2021 г.

 

Месец март

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.03.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 31.03.2021 г.
Обяснителна записка

 

Месец април

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.04.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 30.04.2021 г.
Обяснителна записка

Месец май

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.05.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 31.05.2021 г.
Обяснителна записка

Месец юни

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 30.06.2021 г.
Обяснителна записка

Месец юли

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 31.07.2021 г
Обяснителна записка

 

Месец август

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.08.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 31.08.2021 г
Обяснителна записка

Месец септември

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.09.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - ДЕС
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 30.09.2021 г.
Обяснителна записка

Месец октомври

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.10.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.10.2021 г.
Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 на ДАТО към 31.10.2021 г.
Обяснителна записка

Месец ноември


Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.11.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 30.11.2021 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 30.11.2021 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

 

Месец декември

Отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2021 г.
Отчет разходи COVID-19 на ДАТО към 31.12.2021 г.
Обяснителна записка към отчет разходи COVID-19

 


Печат