ТЪРГОВЕ ОБЯВЕНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ"

 

Втори последователен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, ползвани от Държавна агенция „Технически операции“ - публукувано на 25.02.2020 г.

Заповед РД30-991/21.02.2020

ОБЯВА 

Заповед РД30-1475/16.03.2020

Известие

Заповед РД30-2433/20.05.2020

 

Трети последователен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, стопанисвани от Държавна агенция „Технически операции“, подлежащи на продажба по реда на Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - публукувано на 13.08.2020 г. 

Заповед РД30-4236/11.08.2020 г.

ОБЯВА

Заповед РД30-5076/23.09.2020 


Печат