Публична покана "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в Учебен център "Рубин" - гр. Китен" по две обособени позиции- публикувана на 27.11.2015

Обособена позиция № 1 - "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на блок "Б" в Учебен център "Рубин"-гр. Китен

Обособена позиция № 2 - "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по подмяна и доизграждане на съществуваща бойлерна инсталация за битова гореща вода в Учебен център "Рубин" - гр. Китен

Публична покана

Публична покана ID№9048227

Документация за участие

Приложение №1 - PDF и DOC

Приложение №2.1

Приложение №2.2

Приложение №2.3

Приложение №2.4

Приложение №3.1 - PDF и DOC

Приложение №3.2 - PDF и DOC

Приложение №4.1 - PDF и DOC

Приложение №4.2 - PDF и DOC

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Протокол - оценка на оферти "Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в Учебен център "Рубин" - гр. Китен" по две обособени позиции, публикуван на 12.12.2015г.

Договор № 36 – 126/22.12.2015 г. по обособена позиция № 1 от „ Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в Учебен център „Рубин“- гр. Китен“ и приложенията към него, публикувани на 11.01.2016 г.
Приложение № 1– публикувано с документацията за участие – раздел ІІІ
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5 – не подлежи на публикуване – съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Информация за плащане по договор по договор РД-36-126/22.12.2015 г., за месец януари, публикувано на 18.04.2016 г. 

Информация за плащане по договор №36-126/22.12.2015 г., публикувано на 20.06.2016 г.


Договор № 36 – 125/21.12.2015 г. по обособена позиция № 2 от „ Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в Учебен център „Рубин“- гр. Китен“ и приложенията към него, публикувани на 11.01.2016 г.
Приложение № 1– публикувано с документацията за участие – раздел ІІІ
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 5 – не подлежи на публикуване – чл. 2 от ЗЗЛД

Информация за плащане по договор РД–36–125/21.12.2015 г. от месец декември 2015

Информация за изпълнение на договор №36-125/21.12.2015 г., публикувано на 20.06.2016 г.

 


Печат