Публична покана "Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни/ремонтни работи на част от сграда и обслужващо помещение на бензиностанция" 26.10.2015г.

 

 

Публична покана

Обявление за обществена поръчка №ID 9047069

Документация за участие

Приложения № 1 - 10

Протокол-оценка на оферти „Избор на изпълнител за извършване на строително–монтажни/ремонтни работи на част от сграда и обслужващо помещение на бензиностанция“, публикуван на 23.11.2015 г.

Договор № 36 – 94/04.12.2015 г. „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни/ремонтни работи на част от сграда и обслужващо помещение на бензиностанция" и приложенията към него, публикуван на 23.12.2015 г.

• Приложение № 1 – на основание чл. 2 от ЗЗЛД не подлежи на публикуване

Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

Информация за плащане по договор РД–36–94/04.12.2015 г. от месец декември 2015


Печат