Публична покана с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни/ремонтни работи на част от сграда и обслужващо помещение на бензиностанция"- 21.10.2015г.

 

Публична покана с предмет "Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни/ремонтни работи на част от сграда и обслужващо помещение на бензиностанция" с уникален номер ID 9046973 бе оттеглена от Регистъра за обществени поръчки на 23.10.2015 г.

 

 


Печат