Обявяване на конкурс за назначване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД 30-3147/27.05.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса 22.06.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване - 04.07.2022 г.

Списък с резултати от първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 22.07.2022 г.

Списък с резултати от етап Психологически изследване - публикуван на 19.08.2022 г. 

Крайно класиране - публикувано на 31.08.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю за длъжности в гр. София - публикуван на 02.09.2022 г.

Крайно класиране - публикуване на 16.09.20222 г.


Печат