Обявяване на конкурс за назначване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД 30-3146/27.05.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - 20.06.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Писмен и устен изпит по чужд език - 28.06.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологически изследване - 15.07.2022 г.

Списък с резултати от първа част на eтап Психологическо изследване - публикуван на 26.07.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 02.09.2022 г.

Крайно класиране - публикуванo на 16.09.2022 г.


Печат