Събиране на оферти с обява №5 от 24.09.2019 г. - "Придобиване на "FPP" лицензи за операционна система "Windows 10 Pro" и обезпечаване на системата за електронно управление, по обособени позиции": Обособена позиция №1 "Придобиване на "FPP" лицензи за операционна система "Windows 10 Pro"

 

Обява - публикувана на 24.09.2019 г.

Информация в АОП - публикувана на 24.09.2019 г.

Техническа спецификация - публикувана на 24.09.2019 г.

Приложения - публикувано на 24.09.2019 г.

Протокол - публикувано на 15.10.2019 г.

Договор - публикувано на 13.11.2019 г.

Приложения - публикувано на 13.11.2019 г.


Печат