Събиране на оферти с обява № 2 от 10.07.2019 г. - "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж,хотелски резервации и съпътстващи услуги при служебни пътувания на служители от Държавна агенция "Технически операции"

 

Обява

Информация в АОП

Техническа спецификация

Приложения

Протокол №1 - публикуван на 25.07.2019 г.

Протокол №2 - публикуван на 06.08.2019 г.

Договор №36-79/30.09.2019 г. - публикуван на 09.10.2019 г.

Приложение №1 към договор №36-79/30.09.2019 г. - публикувано на 09.10.2019 г.

Приложение №2 към договор №36-79/30.09.2019 г. - публикувано на 09.10.2019 г.

Към Приложение №2 - "Подробно описание на организацията на работата ни по приемането и отговора на заявки на възложителя за осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и съпътстващи услуги". Не се публикува на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

Приложение №3 към договор №36-79/30.09.2019 г. - публикувано на 09.10.2019 г.

Приложение №4 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката към договор № 36-79/30.09.2019 г. Не се публикува на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 


Печат