Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-1818/04.04.2024 г.

Списък с допуснати и недопунати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 26.04.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Писмен и устен изпит по чужд език - публикуван на 14.05.2024 г.


Печат