Обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции“

 

По реда на чл.20, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.21, ал.6 от ЗОП, са възложени отделни обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция №2 "Изработка, доставка и монтаж на обжавеждане за работна зала"

 

Обособена позизия №3 "Изработка, доставка и монтаж на информационни табла"

 

Договор

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3


Печат