Конкурс за назначаване на държавна служба в дирекция „Вътрешна сигурност“ при Държавна агенция „Технически операции” (ДАТО), за 1 (една) вакантна младша изпълнителска длъжност МЛАДШИ АГЕНТ ІI СТЕПЕН в сектор „Видеонаблюдение“ на отдел „Контрол на достъпа и видеонаблюдение“, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

 

Заповед № РД 30-7269


Печат