С договор № 36-51/28.06.2019 г. е възложено на външния независим експерт архитект Христо Венков Венков да изготви техническо задание и доклад за определяне на прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на заснемане за възстановяване на строителни книжа, обследване и изготвяне на технически паспорти на сгради на ДАТО“

 

Договор № 36-51/28.06.2019 г. -  публикуван на 03.07.2019

Доклад - публикуван на 18.07.2019 г.

Техническо задание - публикувано на 18.07.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 


Печат