Образци на документи за конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Заявление

Декларация по чл. 7, ал. 1 т. 6 от ЗЗКИ

Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС


Печат