Съобщение за отваряне на Заявления 12.01.2015 г.

 

Заявленията за предварителен подбор ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 13.01.2015 г. от 10:00 часа в сградата на ДАТО на ул. "6-ти септември" 29


Печат