Обявление на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-156/12.01.2022 г.

Списък с допуснати кандидати до участие в конкурса

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване

Списък с резултати от първа част на етап Психологическо изследване

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю 

Крайно класиране - 20.04.2022 г.


Печат