Обявяване на конкурс за експертни длъжности в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД 30-3809/02.07.2021 г.

Декларация ЗЗКИ

Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС

Заявление за участие в конкурс

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати

Протокол със системата за определяне на резултатите

Протокол с резултати от тест и допуснати до интервю за длъжността "старши експерт" в ДПНО

Протокол с резултати от интервю и класиране


Печат