Председател на Държавна агенция „Технически операции”

 

Бисер Борисов

Бисер Борисов е магистър по „Международни отношения” и „Българска филология” от СУ „Св. Климент Охридски”.

През 1993 г. е назначен на работа в Национална служба „Сигурност” – МВР, където през 2006 г. става началник на Столичното управление „Сигурност”, а по-късно е преназначен в Държавна агенция „Национална сигурност” като директор на Териториална дирекция „Национална сигурност”.

От 2012 г. е служител по сигурността при Комисията за финансов надзор.

През 2014 г. е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции”.

Назначен за председател на Държавна агенция „Технически операции“ с Указ № 261 от 05.10.2021 г. на президента на Република България Румен Радев по предложение на Министерски съвет. 

С указ № 247 от 17.10.2022 г. на президента на Република България Румен Радев по предложение на Министерски съвет е преназначен за председател на Държавна агенция „Технически операции", считано от 23 октомври 2022 г.

Главен секретар на Държавна агенция „Технически операции“


Маринела Белева

Маринела Белева е магистър по „Счетоводство и контрол“ от ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов. Притежава допълнителна квалификация „учител“ от ТУ-Габрово.

Работила е в ДАНС, където е заемала длъжност зам. директор на дирекция.

През 2013 г. е назначена на длъжност директор на дирекция в МВР.

През 2014 г. е назначена на длъжност директор на дирекция в ДАТО.

От 31.01.2017 г. до 09.05.2017 г. е заместник-министър на вътрешните работи.

През месец май 2017 г. е назначена за държавен служител в ДАТО. 

От 01.06.2017 г. изпълнява длъжността главен секретар на ДАТО. 

 


Печат