Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обява за конкурс за старши и младши експерт в ОП и главен експерт в МТО на отдел "Логистика" към дирекция "Управление на собствеността" в Държавна агенция "Технически операции" - публикуван на 11.04.2024 г.

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати за младши и старши експерт в ОП и главен експерт в МТО на отдел "Логистика" към дирекция "Управление на собствеността" в Държавна агенция "Технически операции" - публикуван на 02.05.2024 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите за младши и старши експерт в ОП и главен експерт в МТО на отдел "Логистика" към дирекция "Управление на собствеността" - публикуван на 10.05.2024 г.

Протокол с резултати от тест - публикуван на 22.05.2024 г.

 

 


Печат