Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обява за конкурс за младши експерт в отдел "Кадрова дейност" в дирекция "Човешки ресурси" - публикувана на 15.03.2024 г.

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Кадрова дейност” към дирекция „Човешки ресурси” - публикуван на 01.04.2024 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите за младши експерт в отдел Кадрова дейност към дирекция "Човешки Ресурси" - публикуван на 02.04.2024 г.

Протокол с резултати от тест - публикуван на 10.04.2024 г.

 Протокол с резултати от интервю и класиране - публикуван на 17.04.2024 г.


Печат