Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обява за конкурс за старши експерт в ОП и старши експерт в МТО на отдел Логистика към ДУС - публикувана на 11.03.2024 г.

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати за длъжностите „старши експерт“ в сектор „Обществени поръчки“ и „старши експерт“ в сектор „Материално-техническо осигуряване” на отдел „Логистика” към дирекция „Управление на собствеността” - публикуван на 01.04.2024 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите за старши експерт в МТО на отдел "Логистика” към дирекция „Управление на собствеността” - публикуван на 02.04.2024 г.

Протокол с резултати от тест - публикуван на 11.04.2024 г.

Протокол с резултати от интервю и класиране - публикуван на 22.04.2024 г.

 


Печат