Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс за старши експерт в дирекция "Управление на собствеността"

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 18.03.2024 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите - публикуван на 20.03.2024 г.

Протокол с резултати от тест - публикуван на 27.03.2024 г.

Протокол с резултатите от интервю - публикуван на 03.04.2024 г.


Печат