Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс за младши експерт в ДКИОМД по заповед № РД30-793/14.02.2024 г.

Протокол № 1 с допуснати и недопуснати кандидати - публикуван на 06.03.2024 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите - публикуван на 12.03.2024 г.

Протокол с резултати от тест и допуснати до интервю - публикуван на 19.03.2024 г.

Протокол с резултати от интервю - публикуван на 10.04.2024 г.


Печат