Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление на конкурс за главен експерт и младши експерт към ДПНО по заповед № РД 30-644/06.02.2024 г.

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати - публикуван на 26.02.2024 г.

Протокол № 2 за промяна на дата за явяване за решаване на тест - публикуван на 28.02.2024 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите за главен експерт и младши експерт към ДПНО - публикуван на 07.03.2024 г.

Протокол с резултати от тест - публикуван на 18.03.20204 г.

Протокол с резултати от интервю и класиране - публикуван на 08.04.2024 г.


Печат