Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД 30-7038/21.11.2023 г. - публикувано на 22.11.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 14.12.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 10.01.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до втора част на етап Психологическо изследване - публикуван на  23.01.2024 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 12.02.2024 г.

Крайно класиране - публикувано на 23.02.2024 г.


Печат