Провеждане на подбор за заемане на длъжност "Старши експерт" в отдел "Счетоводство"към дирекция "Планиране и управление на финансите"

Заповед № РД30-6631/02.11.2023 г. - публикувана на 03.11.2023 г.

Заявление за подбор

Критерии за подбор

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в подбора - публикуван на 20.11.2023 г.


Печат