Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД 30-6093/11.10.2023 г. - публикувано на 12.10.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 07.11.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване- публикуван на 20.11.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до втора част на етап Психологическо изсладване - публикуван на 28.11.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 08.01.2024 г.

Крайно класиране - публикувано на 12.01.2024 г.


Печат