Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5916/03.10.2023 г.- публикувано на 04.10.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 17.10.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Психологическо изследване - публикуван на 27.10.2023 г.

Списък с резултати от първа част на етап Психологическо изслездване - публикуван на 31.10.2023 г

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 06.11.2023 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю - публикуван на 06.11.2023 г.

Крайно класиране - публикувано на 14.11.2023 г.


Печат