Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5737/25.09.2023 г. - публикувано на 26.09.2023 г.

 Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 10.10.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 19.10.2023 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю - публикуван на 01.11.2023 г.

Крайно класиране - публикувано на 09.11.2023 г.


Печат