Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-5464/12.09.2023 г. - публикувано на 12.09.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса -  публикуван на 05.10.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в първа част на етап Психологическо изследване -  публикуван на 17.10.2023 г.

Списък с резултати от първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 31.10.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 20.11.2023 г.

Крайно класиране - публикувано на 05.12.2023 г.

 


Печат