Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-2945/30.05.2023 г. - публикувано на 31.05.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 13.06.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 03.07.2023 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю и класиране - публикуван на 03.07.2023 г.

Крайно класиране - публикувано на 11.07.2023 г.


Печат