Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-2555/11.05.2023 г. - публикувано на 12.05.2023 г.


Печат