Обявяване на конкурс за главен и младши експерт в дирекция "Човешки ресурси" при Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-2417/03.05.2023 г. - публикувано на 05.05.2023 г.

Заявление за участие в конкурса

Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС

Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗЗКИ

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс - публикуван на 22.05.2023 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите за главен експерт в ДППО и младши експерт в КД към ДЧР - публикуван на 26.05.2023 г.

Протокол с резултати от тест и допуснати до интервю за длъжностите _главен експерт ДППО и младши експерт КД в ДЧР - публикуван на 01.06.2023 г.

Протокол с резултати от интервю - публикуван на 20.06.2023 г. 


Печат