Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-1453/15.03.2023 г. - публикувано на 16.03.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 04.04.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 13.04.2023 г.

Списък с резултати от първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 21.04.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на  16.05.2023 г.

Крайно класиране - публикувано на 02.06.2023 г.


Печат