Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-1311/08.03.2023 г. - публикувано на 09.03.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса - публикуван на 04.04.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етапи Психологическо изследване и Писмен и устен изпит по чужд език - публикуван на 11.04.2023 г.

Списък с резултати от етап Писмен и устен изпит по чужд език - публикуван от 18.04.2023 г.

Списък с резултати от първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 28.04.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 29.05.2023 г.


Печат