Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-271/17.01.2023 г. - публикувано на 18.01.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса - публикуван на 13.02.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 21.02.2023 г.

Списък с резултати от първа част на етап психологическо изследване - публикуван на 09.03.2023 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Заключително интервю - публикуван на 27.03.2023 г.

Крайно класиране  - публикувано на 19.04.2023 г.


Печат