Обявяване на конкурс за младши експерт в дирекция "Планиране и управление на финансите"

Обявление за конкурс по заповед №РД30-7400/28.11.2022 г.

Декларация ЗЗКИ

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Заявление за участие в конкурс

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати - публикуван на 16.12.2022 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите за длъжността младши експерт в ДПУФ - публикуван на 22.12.2022  г.

Протокол с резултати от тест и допуснати до интервю кандидати - публикуван на 11.01.2023 г.

Протокол с резултати от интервю и класиране - публикуван на 23.01.2023г.


Печат