Обявяване на конкурс за старши и младши експерт в дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-6802/01.11.2022 г.

Декларация ЗЗКИ

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Заявление за участие в конкурс

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати за старши експерт и младши експерт в ДПНО - публикуван на 25.11.2022 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите - публикуван на 05.12.2022 г.

Протокол с резултати от тест - публикуван на 08.12.2022 г.


Печат