Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-6178/06.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса -публикуван на 18.10.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до етап Структурирано интервю - публикуван на 27.10.2022 г.

Списък с резултати от етап Структурирано интервю - публикуван на 27.10.2022 г.

Списък с крайно класиране - публикуван на 07.11.2022 г.


Печат