Обявяване на конкурс за длъжността "Старши екесперт" в сектор "Организация и управление на учебни центрове и обслужващи дейности" на отдел "Инвестиции и стопански дейности" към дирекция "Управление на собствеността", с месторабота гр. Китен

Обявление за конкурс по заповед № РД30-6031/29.09.2022 г.

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС

Декларация ЗЗКИ

Протокол с допуснати и недопуснати кандидати - публикуван на 21.10.2022 г.

Протокол със системата за определяне на резултатите - публикуван на 28.10.2022 г.

Протокол с резултатите от тест и допуснати до интервю - публикуван на 31.10.2022 г.

Протокол за определяне на дата за провеждане на интервю - публикуван на 14.11.2022 г.

Протокол с резултати от интервю - публикуван на 17.11.2022 г.


Печат