Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Държавна агенция "Технически операции"

Обявление за конкурс по заповед № РД30-3552/15.06.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс - публикуван на 11.07.2022 г.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до първа част на етап Психологическо изследване - публикуван на 18.07.2022 г.


Печат