Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

Образци на документи за конкурси за назначаване на длъжности по чл.19 е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-1922/09.04.2024 г.

Обявление за конкурс за старши и младши експерт в ОП и главен експерт в МТО на отдел "Логистика" към ДУС при Държавна агенция "Технически операции"

11.04.2024 г.

 

Провеждане на подбор по заповед № РД 30-1533/25.03.2024 г.

Провеждане на подбор за младши експерт в ДКИОМД при Държавна агенция "Технически операции"

26.03.2024 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-1374/14.03.2024 г.

Обявление за конкурс за младши експерт в отдел КД към ДЧР в Държавна агенция "Технически операции"

15.03.2024 г. 

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД 30-1271/08.03.2024 г.

Обявление на конкурс за старши експерт в ОП и старши експерт в МТО на отдел Логистика към ДУС в Държавна агенция "Технически операции"

11.03.2024 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-1085/28.02.2024 г.

Обявление на конкурс за старши експерт в ДУС в Държавна агенция "Технически операции"

29.02.2024 г.

 

Обявяване на конкурс по заповед № РД30-793/14.02.2024 г.

Обявление на конкурс за младши експерт в ДКИОМД в Държавна агенция "Технически операции"

14.02.2024 г.

 

Обявяване на конкурс  по заповед № РД 30-644/06.02.2024 г.

Обявление на конкурс за главен експерт и младши експерт към дирекция "Правно-нормативно обслужване" в Държавна агенция "Технически операции"

07.02.2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

30 Септември 2020

Тагове

София